• آخرین بروز رسانی : 1400/09/14

تماس با ما

 

مرکز زاهدان:

زاهدان- خیابان آزادی تقاطع مصطفی خمینی  

کدپستی:9813653415                         

 تلفن۱: 33220000-054

 تلفن۲: 33229999-054

 پیام کوتاه:۱۰۰۰۱۲۴۸

فکس : 33260500-054 , پست الکترونیکی:zahedandabir@ibto.ir

................................................................................................................

مرکز ثابت خونگیری دانشگاه:

زاهدان – خیابان دانشگاه                                    

تلفن: 33439606-054

.................................................................................................................

مرکز تهیه و فرآوری خون زابل: 

زابل – خیابان امام خمینی

کدپستی: 9861615398

تلفن1: 33224282-054

تلفن2: 32220940-054

فکس: 32226023-054

مرکز تهیه و فرآوری خون ایرانشهر: 

.................................................................................................................

ایرانشهر - خیابان بلوچ جنب اداره محیط زیست

کدپستی:9913746351   

تلفن: 37222635-054

فکس: 37222999-054

مرکز تهیه و فرآوری خون چابهار: 

.................................................................................................................

چابهار - بلوارشهیدباهنر-خیابان امداد

کدپستی:9971617374  

تلفن: 35330780-054

فکس: 35321931-054

مرکز تهیه و فرآوری خون چابهار: 

.................................................................................................................

چابهار - بلوارشهیدباهنر-خیابان امداد

کدپستی:9971617374  

تلفن: 35330780-054

فکس: 35321931-054

مرکز تهیه و فرآوری خون سراوان: 

.................................................................................................................

سراوان - خیابان عدالت شمالی.روبروی عدالت 12

کدپستی:9951753111

تلفن:  37628008-054

فکس: 35321931-054

 

 

 

 

 

مدیرکل، معاونین و رؤسا

مشخصات

تلفن تماس (کد054)

مدیر کل                      

خانم دکتر خسروی

33239500

معاون اداری و مالی          

آقای دکتر کرمی

33220000

ذیحساب

حمیرا  فیروزجهانتیغ

33220000

مسئول اتاق معاینه

دکتر مهدیه شیده

داخلی209-33220000

مسئول آموزش و پژوهش / کمیته بیمارستانی

ناهید پورخسروی

33264686

مسئول جذب و  نگهداری اهداکنندگان

فریبا حیدری

داخلی 228-33220000

رئیس اداره حراست

مسعود زوری

33238020

مسئول آفرزیس

احسان اله شهرکی

33220000

مسئول آزمایشگاه کنترل کیفی

اشرف مخلصی

33232106

مسئول آزمایشگاه روتین

محمود نائب زاده

داخلی 108-33229999

مسئول آزمایشگاه تخصصی

حسن بهرامیان

داخلی 213-33229999

مسئول واحد روابط عمومی

مسعود زوری

33238020

مسئول واحد فناوری  اطلاعات

مریم دلجو

33229825

مسئول تضمین کیفیت

خاطره کاظمی

داخلی 115-33229999

مسئول خونگیری

زهرا ژاسم

داخلی 215-33229999

مسئول پخش خون

محدثه وحدانی

33229825

مسئول امور پایگاهها

غلامرضا حسینی

داخلی 222-33229999

مسئول تجهیزات پزشکی

خاطره کاظمی

داخلی 115-33229999

رئیس اداره امور اداری ،پشتیبانی و ارزیابی عملکرد

نرگس میرشکار

داخلی 223-33229999

رئیس اداره امور مالی

زینب جاودان

داخلی 229-33229999