• آخرین بروز رسانی : 1400/09/14

مناقصات

 

اداره کل انتقال خون استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد قسمتی ازامور خدماتی و تنظیفاتی و سرایداری فضاهای
شهرستانهای زاهدان و چابهار خودرا از طریق مناقصه عمومی به شرکت های صلاحیت دار واگذار نماید.

فایل مربوطه،ضمیمه می باشد.

   دانلود فایل : آگهی فراخوان عمومی.pdf           حجم فایل 206 KB