• آخرین بروز رسانی : 1400/09/14

معرفی منطقه

 

استان سيستان وبلوچستان

 

استان سيستان و بلوچستان با وسعتی در حدود 187502کيلومتر مربع دارای 1200کيلومتر مرز خشکی با کشورهای  پاکستان و افغانستان و300کيلومتر مرز  دريايی با سواحل دريايی عمان دارد. جمعيت آن بالغ بر1900000نفر است از شمال به استان خراسان و از مغرب به استان کرمان و هرمزگان محدود بوده و دارای 8 شهرستان می باشد. 31شهر، 32 بخش، 94 دهستان مي باشد اين استان از دو ناحيه تشكيل شده است سيستان به عنوان مركز تمدن ايران باستان شناخته شده و زادگاه پهلواناني چون رستم، زال، سام و يعقوب ليث بوده است. اولين حكومت مستقل ايراني بعد از اسلام، بدون وابستگي به مركز خلافت در سيستان تشكيل شده است .اولين شاعره پارسي گوي ، اوليت ترجمه قرآن مجيد به زبان فارسي دري ((قرآن قدسي در قرن اول هجري))از اين سرزمين پرآوازه سر برآورده است .سيستان در اوستا به عنوان يازدهمين سرزميني است كه اهورامزدا آفريده است. بناي آن به گرشاسب يكي از نوادگان كيومرث نسبت داده مي شود.

سيستان شامل شهرستان زابل كه از شهرهاي زابل، زهك، اديمي، محمد آباد، دوست محمد بنجار تشكيل شده است بخش ديگر استان، بلوچستان است. سرزمين كنوني بلوچستان در قديم مكا يا مكه ناميده مي شده. كه سرزميني پر از باتلاق بوده است. به مرور اين نام به مكران (سرزمين باتلاقها) تغيير يافته و پس از استقرار اقوام ايراني بلوچ در آن نام بلوچستان بخود گرفته است. بلوچ از اقوام اصيل ايراني است، قوم دلير، صحرا نشين كه در طول اقامت خود  در اين منطقه كمتر بيگانه اي را پذيرفته و بدرون خود راه داده است اين ناحيه شامل شهرستانهای زاهدان، خاش، سراوان, ايرانشهر، سرباز، نيکشهر، چابهار، مساحت اين استان 11 درصد از خاک ايران تشکيل می دهد. فاصله شمالی ترين نقطه استان تا جنوبی ترين نقطه آن از طريق جاده 1100کيلومتر فاصله دارد.