• آخرین بروز رسانی : 1400/09/14

تاریخچه

 

سازمان انتقال خون زاهدان از سال 1362 رسماٌ به صورت يک سازمان مستقل با همت مسئولین و کارکنان سازمان انتقال خون شروع به کار نموده است و هم اکنون جزوء یکی از 9 پایگاه منطقه ای آموزشی در سطح کشور می باشد.که به همراه  پایگاه کرمان و هرمزگان تشکيل مرکز منطقه ای آموزشی جنوب شرق را داده است .

پایگاه منطقه ای آموزشی  انتقال خون استان سیستان و بلوچستان دارای 4 مرکز انتقال خون مستقل در شهرهای زاهدان، زابل، ایرانشهر، چابهار و سه مرکز انتقال خون بیمارستانی در شهرهای خاش، سراوان و نيکشهر می باشد.

پایگاه انتقال خون زاهدان در تاریخ 1361/12/1  خونگیری و فرآوری را شروع کرد ، در سال 1366 پایگاه انتقال خون زابل ، در سال 1376 پایگاه انتقال خون ایرانشهر ، در سال 1378 پایگاه انتقال خون چابهار ، و سپس سه مرکز خونگیری ثابت در زاهدان ، و در سال 1393 پایگاه انتقال چابهار مرکز ثابت شماره 2 و سراوان به شبکه خونرسانی متصل شده اند و شهرستان نیکشهر و خاش دارای بانک خون بیمارستانی می باشند.